Category Archives: poesia

peixos dins el rostoll

PERFOPOÈTICA proposta de l’OCB-Campos _______________ PEIXOS DINS EL ROSTOLL POEMES EN MOVIMENT  A partir d’una base textual fusionam els elements de la poesia i la performance. Usam els mots no solament com a element fonètic o verbal, sinó que feim

peixos dins el rostoll

PERFOPOÈTICA proposta de l’OCB-Campos _______________ PEIXOS DINS EL ROSTOLL POEMES EN MOVIMENT  A partir d’una base textual fusionam els elements de la poesia i la performance. Usam els mots no solament com a element fonètic o verbal, sinó que feim