fernando bayona

the life of the other

La sèrie The life of the other és un projecte de recerca a mig camí entre fotografia documental i escenificada compost per 16 imatges.

El projecte reflexiona sobre l’ús del cos com a suport laboral per tres col·lectius professionals, això és, com a objecte de desig intangible, cas dels stripper o actors porno, o bé aquells que són subordinables a través d’una contraprestació econòmica, en el cas dels “chaperos”.

El títol de la sèrie fa referència al joc d’identitats i ficcions duites a terme per aquests treballadors per protegir la seva intimitat. Una sort de “álter egos” o màscares virtuals que els disocia de la seva persona, un constructe d’ells mateixos creat per desenvolupar la seva professió mitjançant la representació d’un personatge fingit, que muta per adaptar-se a les exigències laborals o demandes dels diferents clients, convertint-se així -conscient o inconscientment- en actors permanents del mateix i dotant-ho d’una vida i característiques molt concretes.

La fase inicial del projecte es fonamenta en entrevistes als diferents participants de l’estudi, realitzant així un acostament a la persona real, desproveint-la de l’artifici protector de la màscara per poder comprendre la seva realitat, les seves vivències i experiències. Partint dels relats obtinguts el projecte reconstrueix fotogràficament algun dels passatges de la seva intensa vida, una “mise en scène” que dóna visibilitat a històries que tendeixen a ser ocultades per vergonya o por al rebuig social a causa de l’estigmatització de la professió exercida, una manera de fer públic alguna cosa que en naturalesa és molt íntim i personal.

D’aquesta manera, els personatges que apareixen en cadascuna de les imatges són interpretats per actors professionals, que senten i pateixen les vides dels protagonistes reals, i es barregen amb aquests que reinterpreten novament les seves pròpies vivències. Això s’estableix com a estratègia pactada amb tots i cadascun d’ells per preservar el seu anonimat malgrat mostrar el seu rostre davant la càmera.
Vam crear així una doble ficció, la del personatge que aquesta tipologia de professionals creen per a si i els protegeix de la societat, i el que han d’interpretar en la presa fotogràfica dins del projecte, generant el dubte permanent en l’espectador que no sap qui és el real i qui l’intèrpret o interpretat.

El projecte indaga en les especials característiques de vida d’aquests treballadors, aprofundint en qüestions com el desig reprimit, les relacions de parella, els problemes afectius, l’entorn cultural, la immigració, el perfil dels clients, les diferents pràctiques sexuals, la malaltia, la solitud, l’estigma social o la doble moral de la ciutadania entre altres múltiples qüestions tangencials. Una sort de realitat paral·lela en la qual s’interrelacionen condicionants econòmics, culturals, religiosos, sanitaris, o simples decisions personals que tendeixen a donar-se en els límits entre el públic i el privat.

fernando bayona

__________

02 CASAL CAN PERE IGNASI

patrocinado por

santander_black

__________