peixos dins el rostoll

PERFOPOÈTICA
proposta de l’OCB-Campos

_______________

PEIXOS DINS EL ROSTOLL
POEMES EN MOVIMENT 

A partir d’una base textual fusionam els elements de la poesia i la performance. Usam els mots no solament com a element fonètic o verbal, sinó que feim servir la seva plasticitat per jugar amb la paraula tipogràficament i d’aquí els poemes-objecte. Poetes com Joan Brossa, Josep-Vicent Foix, José Calleja o Damià Huguet seran objecte d’una intervenció poètica per part de Peixos dins el rostoll. Una combinació d’estètica amb la realitat a partir dels grans poetes avantguardistes.

CARTELL MAMA copia-1

__________

03 SEU OCB-CAMPOS | CA SA MESTRA MAJORA | 21.45h

__________

logo OCB 1