maria abando | joieria

Ferro Artropoda

Espècimens de flascó classificats amb criteris entomològics.
Projecte que neix d’una col·laboració amb la Fundació Deixalles.

Entre la repulsió i l’atracció. La variada morfologia dels artopods, el grup més divers i abundant dins del regne animal, com a model.

Reutilització, inspiració en la natura, joc de percepció.

Peces que ja han complert amb la seva vida útil, molles, caragols, perns, claus, perdigons, filferros de paranys, peces de rellotges, volanderes, baules de cadenes,…creen un univers animalista que pretén fer l’ullet a l’espectador.

maria abando