fàtima lladó | moda

leslie

LESLIE és, sens dubte, una col·lecció plena de dolçor
i feminitat, inspirada en els característics
edificis Art Déco que omplen alguns dels
dinàmics carrers de Miami Beach. Les línies
aerodinàmiques, els colors pastel i els teixits
utilitzats com la polipell i l’organdí fan que
les peces semblin sortides del mateix carrer de
Ocean Drive, o de les conegudes casetes dels
vigilants de la platja. Els brodats de palmeres
i flamencs ens transporten al Miami Deco que
viu entorn de la ciutat i de la platja.

Fàtima Lladó Burguera

fatima llado