uschi burger-precht

Aquesta sèrie de retrats de joves de Campos i Sant Petersburg és l’inici d’un projecte que poc a poc anirà creixent. L’objectiu és aportar una visió cauística entre el temps i l’espai.

bn uschi burger