mar agüera

Vaig començar a interessar-me per la fotografia quan els meus pares me regalaren una càmera pel meu 14è aniversari. A Belles Arts vaig confirmar que, de totes les especialitzacions, la fotografia era la que més s’ajustava a les meves idees creatives: Imaginar una escena, montar-la i quan allò que cerques apareix… click! Màgia, o per jo el que més s’hi assembla.

Bibendum Meat és una sèrie d’imatges que es presenta en una sóla obra. Es mostren plans curts del cos humà de manera que no sigui evident el que l’espectador veu. El fil de nylon, juntament amb el joc de figura- fons i el contrast de llum i ombra transformen la carn de la model en quelcom diferent. M’agrada transformar el materials de que disposo i cercar-ne noves presentacions perquè cadascú vegi, segons el propi bagatge, el que vulgui veure.

mar agüera