fèlix coll

Fills de la utopia

Uns anys enrere, quan tota la gent dels països occidentals es creia tan feliç i vivia tan en l’abundància que no era capaç de criticar cap tipus d’ordre existent, ningú es podia imaginar tots els esdeveniments polítics i socials que succeirien més endavant i ningú volia escoltar que tot aquest ritme, que tot aquest món ideal tenia data de caducitat.

Consider que els valors són principis que ens permeten orientar el nostre comportament i ens realitzen com a persones. Són creences que ens ajuden a preferir un comportament enlloc d’un altre. Actualment, estam vivint un temps de desconcerts, d’incerteses i de total transformació dels valors que existeixen i deixen d’existir quan és necessari.

La sèrie “ Fills de la utopia”, que va més enllà de la simple figuració, no vol només descriure una societat que s’ha adormit amb el pas dels anys, ni parlar de tots els esdeveniments que ens han portat fins a l’actual situació; també és un exercici d’introspecció i un autoanàlisi sobre el camí que s’ha recorregut i en el fons, només vol replantejar nous camins a seguir a partir d’ara.

felix coll ok

%d bloggers like this: