fotografia

Uschi Burger-Pretch www.burger-precht.com
fotografia

Marta Rodríguez Cerviño
fotografía

José Nieto www.josenieto.com
fotografia

Fernando Bayona fernandobayona.com
fotografia

Dos Zurdos doszurdos.wordpress.com
fotografia+vídeo+performance

Maykel Lima www.maykellima.com
fotografia+instal·lació

Marta Pujades Ordinas martapujades.com
fotografia

Tià Urrea tiaurrea.tumblr.com
fotografia

Biel Grimalt www.bielgrimalt.com
fotografia

Mar Agüeras Llinàs 
forografia